Yn seiliedig ar sefyllfa hanesyddol y pum mlynedd diwethaf (2016-2020)

Yn seiliedig ar sefyllfa hanesyddol y pum mlynedd diwethaf (2016-2020), mae'n dadansoddi graddfa gyffredinol cloddwyr byd-eang, graddfa'r prif ranbarthau, graddfa a chyfran y mentrau mawr, graddfa ddosbarthu cynhyrchion mawr, a'r prif gymhwysiad graddfa i lawr yr afon.Mae dadansoddiad graddfa yn cynnwys cyfaint, pris, refeniw a chyfran o'r farchnad.
Yn ôl yr ymchwil, mae'r incwm cloddwyr byd-eang yn 2020 tua 4309.2 miliwn o ddoleri'r UD, a disgwylir iddo gyrraedd 5329.3 miliwn o ddoleri yr Unol Daleithiau yn 2026, gyda chyfradd twf blynyddol cyfansawdd o 5.5% rhwng 2021 a 2026.

Yn wir
Mewn gwirionedd, pan fydd y farchnad yn mynd i mewn i faes segmentu, mae'n chwarae rhan gefnogol bwysig wrth gyflymu addasiad strwythurol ac uwchraddio technolegol, datrys cystadleuaeth homogenedd cynnyrch, neu wireddu datblygiad gwahaniaethol mentrau.Hyd yn oed gydag addasiad strwythur diwydiannol sy'n canolbwyntio ar arbed ynni a lleihau allyriadau a diogelu'r amgylchedd gwyrdd, mae ategolion hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth archwilio technolegau arbed ynni o rannau sbâr a gwireddu aml-ddefnydd o un peiriant.Trwy optimeiddio technegol yr affeithiwr, gellir ehangu cwmpas cymhwysiad marchnad y peiriant cyfan yn llwyddiannus i fodloni gofynion addasu personol defnyddwyr terfynol gydag un peiriant a swyddogaethau lluosog.

Datblygiad cyflym rhannau peiriannau adeiladu
Gyda gwelliant parhaus gradd y gwareiddiad cymdeithasol a chynnydd parhaus gwyddoniaeth a thechnoleg, mae llawer o'r gwaith a wneir â llaw ym maes adeiladu peirianneg yn cael ei ddisodli'n raddol gan beiriannau peirianneg.Gallwch weld o'n bywyd bob dydd y gall cloddiwr weithio trwy newid gwahanol atodiadau, ar ei ben ei hun yn y ffos, logio, cebl, ôl-lenwi, cywasgu a chyfres o waith gosod ceblau, hefyd gall trwy newid gwahanol atodiadau yn unig ddwyn y planer melino palmant, torri, malu, tynnu, atgyweirio, gwaith cywasgu, ac ati. Mae'r dull gweithio effeithlon, cyflym a chost isel hwn yn elwa o ddatblygiad cyflym ffitiadau peiriannau adeiladu.

Rhagolygon y diwydiant offer cartref
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae mwy a mwy o gwsmeriaid yn dod i ymgynghori â'r cloddwr amlbwrpas, y gwraidd yw bod y cwsmer eisiau gwella cyfradd defnyddio'r peiriant ymhellach, cynyddu swyddogaeth y cloddwr.Gellir ei weld fel anghenion personol cwsmeriaid, a gellir ei weld hefyd fel cydnabyddiaeth gyson y farchnad affeithiwr.Yn y farchnad fyd-eang, mae mwy o ddosbarthwyr yn dechrau gosod archebion mawr ar gyfer eu marchnadoedd cartref.Ar yr un pryd, gallwn hefyd deimlo hyder cwsmeriaid yn y diwydiant offer.


Amser postio: Mehefin-16-2022