• Ymlyniadau Cloddiwr DHG-mini Caewr Concrit Ar gyfer Cloddiwr 3-4 tunnell

    Ymlyniadau Cloddiwr DHG-mini Caewr Concrit Ar gyfer Cloddiwr 3-4 tunnell

    Datgymalu Cneifio Gall dulliau llaw traddodiadol o dynnu deunyddiau gwerth uchel o geir a cherbydau diwedd oes fod yn llafurddwys ac yn gostus, gan wneud y broses yn economaidd anhyfyw mewn llawer o achosion.Er y bydd crafanfa pedwar tun yn caniatáu echdynnu'r injan, mae llawer o'r deunyddiau gwerth ychwanegol yn cael eu gadael ar ôl, gan arwain at ddatgymalu cerbydau diwedd oes yn colli allan ar elw mawr posibl.Fel y byddai fwltur yn dyrannu ei ysglyfaeth, mae breichiau'r clamp yn pinio i lawr y cerbyd i ganiatáu i'r...